Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας web accessibility initiative